ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
1480739661