ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
1487531164