เล่มรายงานและหนังสือรับรองการประเมินรอบ 3 หาย

โรงเรียนผ่านการประเมินและรับรองรอบ 3 จาก สมศ. แต่เล่มรายงานและหนังสือรับรองการประเมินรอบ 3 หาย การขอสำเนาเล่มรายงานและหนังสือรับรองต้องทำอย่างไรครับ

68 แสดง

1 ตอบกลับ

2 เดือน

2 เดือน

admin

สอบถามรายงานประเมินรอบ 4

โรงเรียนได้รับประเมินเมื่อต้นปี 2563 ไปแล้ว จะดูผลประเมินได้ยังไง และเมื่อไหร่

80 แสดง

1 ตอบกลับ

2 เดือน

2 เดือน

admin

loading...