สอบถามรายงานประเมินรอบ 4

โรงเรียนได้รับประเมินเมื่อต้นปี 2563 ไปแล้ว จะดูผลประเมินได้ยังไง และเมื่อไหร่


การแบ่งปันคือการแสดงความรักและแบ่งปันกระทู้กับเพื่อน ๆ ของคุณ


admin replied
2 เดือน

สมศ.ได้ส่ง Username และ Password ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาแล้ว โดยสถานศึกษาสามารถเข้าใช้ระบบ Automated QA เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกได้ค่ะ ที่ https://aqa.onesqa.or.th/ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยการเข้าใช้งานระบบท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02 216 3955 ต่อ 174

loading...