ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)....   
 
 

   
 
 
รอบการประเมิน สถานภาพการประเมิน
สังกัด    
จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา
ลำดับการเรียง             
 
 
สืบค้นจากชื่อสถานศึกษา           
    (สามารถสืบค้นจากการคีย์บางส่วนของชื่อหรือชื่อเต็ม)            
 
ชื่อสถานศึกษา
อำเภอ
จังหวัด
เขตพื้นที่การศึกษา
สังกัด
สถานภาพ
ไฟล์บทสรุป
โรงเรียนสองภาษาระยอง บ้านฉาง - - สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ อ.คลองท่อม กระบี่ - สพฐ. -
-
โรงเรียนเขาดินประชานุกูล อ.เขาพนม กระบี่ - สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่ 160 อ.คลองท่อม กระบี่ - สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ อ.คลองท่อม กระบี่ - สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนคลองพน อ.คลองท่อม กระบี่ - สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา อ.คลองท่อม กระบี่ - สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ อ.เกาะลันตา กระบี่ - สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนคลองหินพิทยาคม อ.อ่าวลึก กระบี่ - สพฐ. -
-
โรงเรียนโคกยอ อ.ปลายพระยา กระบี่ - สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนเจริญวิชช์ อ.เขาพนม กระบี่ - สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม อ.เมือง กระบี่ - สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก กระบี่ - สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ อ.อ่าวลึก กระบี่ - สพฐ. -
-
โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว อ.ปลายพระยา กระบี่ - สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนทุ่งต้นปีก อ.เมือง กระบี่ - สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า อ.เมือง กระบี่ - เทศบาล รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด อ.เมือง กระบี่ - เทศบาล -
-
โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง อ.เมือง กระบี่ - เทศบาล รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 (บ้านคลองขนาน) อ.คลองท่อม กระบี่ - สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนบ้านกระบี่น้อย อ.เมือง กระบี่ - สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44 อ.อ่าวลึก กระบี่ - สพฐ. -
-
โรงเรียนบ้านกอตง อ.เขาพนม กระบี่ - สพฐ. -
-
โรงเรียนบ้านเกาะกลาง อ.เมือง กระบี่ - สพฐ. -
-
โรงเรียนบ้านเกาะจำ อ.เหนือคลอง กระบี่ - สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนบ้านเกาะไทร อ.เหนือคลอง กระบี่ - สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนบ้านเกาะไทร อ.ลำทับ กระบี่ - สพฐ. -
-
โรงเรียนบ้านเกาะปอ อ.เกาะลันตา กระบี่ - สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนบ้านเกาะปู อ.เหนือคลอง กระบี่ - สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนบ้านเกาะพีพี อ.เมือง กระบี่ - สพฐ. -
-
โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง กระบี่ - สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง อ.เหนือคลอง กระบี่ - สพฐ. -
-
โรงเรียนบ้านเขาแก้ว อ.อ่าวลึก กระบี่ - สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนบ้านเขาคราม (ศรีจันทร์อุทิศ) อ.เมือง กระบี่ - สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนบ้านเขางาม อ.อ่าวลึก กระบี่ - สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร

 
ผลการค้นหา 37,324 รายการ หน้า :
 
 
 
  
The office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)
Copyright © 2009 Design & construction All right reserved.