ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)....   
 
 

   
 
 
รอบการประเมิน สถานภาพการประเมิน
สังกัด    
จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา
ลำดับการเรียง             
 
 
สืบค้นจากชื่อสถานศึกษา           
    (สามารถสืบค้นจากการคีย์บางส่วนของชื่อหรือชื่อเต็ม)            
 
ชื่อสถานศึกษา
อำเภอ
จังหวัด
เขตพื้นที่การศึกษา
สังกัด
สถานภาพ
ไฟล์บทสรุป
โรงเรียนอนุบาลเพชรรัตน์ อ.เมือง ขอนแก่น เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลเพียงนภา อ.เมือง ขอนแก่น เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ อ.พล ขอนแก่น เขต 3 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลมณีอนุสรณ์ อ.เมือง ขอนแก่น เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลมัญจาวิทยา อ.มัญจาคีรี ขอนแก่น เขต 2 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลราตรี อ.เมือง ขอนแก่น เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลราษฎร์อำนวยศิลป์ อ.ชุมแพ ขอนแก่น เขต 5 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลเรือนแก้ว อ.เมือง ขอนแก่น เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลวรานุช อ.เมือง ขอนแก่น เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา อ.ชนบท ขอนแก่น เขต 2 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลสนทอง อ.เมือง ขอนแก่น เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลสวนสน อ.เมือง ขอนแก่น เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลสามพี่น้อง อ.เมือง ขอนแก่น เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลสุดรัก อ.หนองเรือ ขอนแก่น เขต 5 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลอภิรดี อ.หนองเรือ ขอนแก่น เขต 5 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์ อ.โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น เขต 2 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลอินทร อ.ชุมแพ ขอนแก่น เขต 5 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลอุปบุตร อ.เมือง ขอนแก่น เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลฮั่วเคี้ยววิทยาลัย อ.เมือง ขอนแก่น เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอมตวิทยา อ.หนองสองห้อง ขอนแก่น เขต 3 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น เขต 2 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนฮั่วเคียววิทยาลัย อ.เมือง ขอนแก่น เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนตังเอ็ง อ.เมือง จันทบุรี เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนบุญสมวิทยา อ.เมือง จันทบุรี เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนบุญสมอนุบาล อ.เมือง จันทบุรี เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา อ.ท่าใหม่ จันทบุรี เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนปะตงวิทยา อ.สอยดาว จันทบุรี เขต 2 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนยอแซฟวิทยา อ.ท่าใหม่ จันทบุรี เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) อ.เมือง จันทบุรี เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนศรีหฤทัย อ.ขลุง จันทบุรี เขต 2 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ อ.เมือง จันทบุรี เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนสุดแสวงวิทยา อ.ท่าใหม่ จันทบุรี เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลกัลยา อ.เมือง จันทบุรี เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลมารีนิรมล อ.เมือง จันทบุรี เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอำนวยวิทย์ จันทบุรี อ.เมือง จันทบุรี เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร

 
ผลการค้นหา 2,578 รายการ หน้า :
 
 
 
  
The office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)
Copyright © 2009 Design & construction All right reserved.