ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)....   
 
 

   
 
 
รอบการประเมิน สถานภาพการประเมิน
สังกัด    
จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา
ลำดับการเรียง             
 
 
สืบค้นจากชื่อสถานศึกษา           
    (สามารถสืบค้นจากการคีย์บางส่วนของชื่อหรือชื่อเต็ม)            
 
ชื่อสถานศึกษา
อำเภอ
จังหวัด
เขตพื้นที่การศึกษา
สังกัด
สถานภาพ
ไฟล์บทสรุป
โรงเรียนวนิษา อ.ธัญบุรี ปทุมธานี เขต 2 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนวิภารัตน์ อ.เมือง ปทุมธานี เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนศรีจิตรา อ.ลําลูกกา ปทุมธานี เขต 2 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนสวนอักษร อ.ลําลูกกา ปทุมธานี เขต 2 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนสองภาษาวัชรพล อ.ลําลูกกา ปทุมธานี เขต 2 สช. -
-
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์รังสิต อ.ธัญบุรี ปทุมธานี เขต 2 สช. -
-
โรงเรียนสารินันทน์ อ.เมือง ปทุมธานี เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนสีวลี อ.ลําลูกกา ปทุมธานี เขต 2 สช. -
-
โรงเรียนสีวลี 2 คลองหลวง ปทุมธานี - สช. -
-
โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น อ.เมือง ปทุมธานี เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลดวงจิต 2 อ.คลองหลวง ปทุมธานี เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลดวงพร อ.คลองหลวง ปทุมธานี เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลเด่นปทุม อ.ธัญบุรี ปทุมธานี เขต 2 สช. -
-
โรงเรียนอนุบาลไทยธานี อ.คลองหลวง ปทุมธานี เขต 1 สช. -
-
โรงเรียนอนุบาลธราดล อ.ธัญบุรี ปทุมธานี เขต 2 สช. -
-
โรงเรียนอนุบาลนวนคร อ.คลองหลวง ปทุมธานี เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู อ.ลําลูกกา ปทุมธานี เขต 2 สช. -
-
โรงเรียนอนุบาลบ้านวนารักษ์ อ.ลําลูกกา ปทุมธานี เขต 2 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลบ้านวังทอง อ.ธัญบุรี ปทุมธานี เขต 2 สช. -
-
โรงเรียนอนุบาลบ้านหนูดี อ.ธัญบุรี ปทุมธานี เขต 2 สช. -
-
โรงเรียนอนุบาลประทีป อ.ลําลูกกา ปทุมธานี เขต 2 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลปาริชาต อ.เมือง ปทุมธานี เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลปิยะรัตน์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี เขต 2 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลฟ้าสิรินทร์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี เขต 2 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลฟ้าใส อ.ลําลูกกา ปทุมธานี เขต 2 สช. -
-
โรงเรียนอนุบาลเมืองเอก อ.เมือง ปทุมธานี เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลรสสุคนธ์อากาศ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี เขต 2 สช. -
-
โรงเรียนอนุบาลรังสิต อ.ธัญบุรี ปทุมธานี เขต 2 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลลัดดาวรรณ อ.ลําลูกกา ปทุมธานี เขต 2 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลศิริเสนา อ.ธัญบุรี ปทุมธานี เขต 2 สช. -
-
โรงเรียนอนุบาลศุภสร อ.ลําลูกกา ปทุมธานี เขต 2 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลอัญญากฤษดานคร19 อ.คลองหลวง ปทุมธานี เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลอูนากูล อ.เมือง ปทุมธานี เขต 1 สช. -
-
โรงเรียนอินทุสุตศึกษา อ.เมือง ปทุมธานี เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอุดมวิทยา อ.ธัญบุรี ปทุมธานี เขต 2 สช. -
-

 
ผลการค้นหา 3,121 รายการ หน้า :
 
 
 
  
The office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)
Copyright © 2009 Design & construction All right reserved.