ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)....   
 
 

   
 
 
รอบการประเมิน สถานภาพการประเมิน
สังกัด    
จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา
ลำดับการเรียง             
 
 
สืบค้นจากชื่อสถานศึกษา           
    (สามารถสืบค้นจากการคีย์บางส่วนของชื่อหรือชื่อเต็ม)            
 
ชื่อสถานศึกษา
อำเภอ
จังหวัด
เขตพื้นที่การศึกษา
สังกัด
สถานภาพ
ไฟล์บทสรุป
โรงเรียนวัดแคราย อ.บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา เขต 1 สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว อ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา เขต 2 สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนวัดจรเข้น้อย อ.เมือง ฉะเชิงเทรา เขต 1 สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนวัดจระเข้ตาย(พินิจค้าประชาสรรค์) อ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา เขต 2 สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนวัดจุกเฌอ (สมณราษฎร์วิทยาคาร) อ.เมือง ฉะเชิงเทรา เขต 1 สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนวัดชนะสงสาร อ.เมือง ฉะเชิงเทรา เขต 1 สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม (ส้มเช้ารัฐบำรุง) อ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา เขต 2 สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนวัดชำป่างาม(สายรัฐประชาสรรค์) อ.สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เขต 2 สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนวัดไชยธารา(เกิดศิริประชาสรรค์) อ.เมือง ฉะเชิงเทรา เขต 1 สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนวัดไชยพฤฒาราม อ.เมือง ฉะเชิงเทรา เขต 1 สพฐ. -
-
โรงเรียนวัดญาณรังษาราม อ.บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา เขต 1 สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก (กฤษณาประชาสรรค์) อ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา เขต 2 สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนวัดดอนทราย อ.บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา เขต 1 สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนวัดดอนทอง (ประชารัฐบำรุง) อ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา เขต 2 สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) อ.เมือง ฉะเชิงเทรา เขต 1 สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนวัดดอนท่านา (ถนอมกาญจนราษฎร์) อ.สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา เขต 2 สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนวัดดอนสนาม (ศรีสุวรรณประชาสรรค์) กิ่ง อ.คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา เขต 2 สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนวัดดอนสีนนท์ อ.บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา เขต 1 สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนวัดต้นตาล อ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา เขต 2 สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนวัดตะพังคลี อ.บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา เขต 1 สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนวัดทด อ.เมือง ฉะเชิงเทรา เขต 1 สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) อ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา เขต 2 สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย (ศรีวิไลประชาสรรค์) อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา เขต 2 สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ อ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา เขต 2 สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน บูรณะสินอนุสรณ์ อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา เขต 1 สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนวัดทุ่งยายชี อ.ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา เขต 2 สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนวัดเทพนิมิตร อ.เมือง ฉะเชิงเทรา เขต 1 สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนวัดเทพพนาราม อ.ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา เขต 2 สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนวัดเทพราช อ.บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา เขต 1 สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข (เรืองวัฒนาคม) อ.เมือง ฉะเชิงเทรา เขต 1 สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนวัดธารพูด(ประพันธ์ ทับ ประชาสวรรค์) อ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา เขต 2 สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (ศรีไพจิตร) อ.เมือง ฉะเชิงเทรา เขต 1 สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนวัดนาคู (กระจ่างประชานุกูล) อ.เมือง ฉะเชิงเทรา เขต 1 สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนวัดนาน้อย (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) อ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา เขต 2 สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนวัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) อ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา เขต 2 สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร

 
ผลการค้นหา 31,681 รายการ หน้า :
 
 
 
  
The office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)
Copyright © 2009 Design & construction All right reserved.