ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)....   
 
 
สมศ. แถลงข่าว สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบสอง ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2549-2552)
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2553 ณ ชั้น 24 สมศ.
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกฯระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสอง ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 1914 ครั้ง
คำอธิบายการใช้งาน
1. ท่านสามารถกดเลื่อนภาพได้โดย
คลิกที่รูปภาพลูกศรเลื่อนซ้าย-ขวา
2. ท่านสามารถดูรูปภาพรวมทั้งหมดโดย คลิก คำว่า "ดูอัลบั้มรวมทั้งหมด" ซึ่งปรากฎอยู่ที่มุมด้านขวาของภาพ
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่  11 มิถุนายน 2553
 
  กลับ
 
  
The office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)
Copyright © 2009 Design & construction All right reserved.