ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)....   
 
 
ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร สมศ. และ ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สมศ. ร่วมแถลงข่าว
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง : สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2549-2552) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ณ สมศ.
คำอธิบายการใช้งาน
1. ท่านสามารถกดเลื่อนภาพได้โดย
คลิกที่รูปภาพลูกศรเลื่อนซ้าย-ขวา
2. ท่านสามารถดูรูปภาพรวมทั้งหมดโดย คลิก คำว่า "ดูอัลบั้มรวมทั้งหมด" ซึ่งปรากฎอยู่ที่มุมด้านขวาของภาพ
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่  2 กรกฎาคม 2553
 
  กลับ
 
  
The office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)
Copyright © 2009 Design & construction All right reserved.