ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)....   
ดูทั้งหมด  

   ประกาศเรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เพิ่มเติม)
ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2557 | ประเภท .pdf | ขนาดไฟล์ 0.22 Mb | จำนวนดาวน์โหลด 2631 ครั้ง
   ประกาศเรื่อง  การอภิมานรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็ก (ในเวลาทำการ) ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2557 | ประเภท .pdf | ขนาดไฟล์ 0.07 Mb | จำนวนดาวน์โหลด 2991 ครั้ง
   ประกาศเรื่อง  การอภิมานรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2557 | ประเภท .pdf | ขนาดไฟล์ 0.09 Mb | จำนวนดาวน์โหลด 1782 ครั้ง
   ประกาศเรื่อง  รับสมัครผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์พัฒนาเด็ก และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ท่านสามารถกรอกใบสมัครทางเว็บไซต์ได้ คลิกที่นี่    อนึ่ง ในการกรอกข้อมูลใบสมัครท่านสามารถกรอกข้อมูลใบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ไม่สามารถสมัครซ้ำได้อีก
กรณีที่มีปัญหาการกรอกข้อมูลใบสมัคร กรุณาส่งเมลแจ้งข้อขัดข้องมายัง info@onesqa.or.th

ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2557 | ประเภท .pdf | ขนาดไฟล์ 0.07 Mb | จำนวนดาวน์โหลด 22088 ครั้ง
   ประกาศเรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบซ่อมสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2557
ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2557 | ประเภท .pdf | ขนาดไฟล์ 0.08 Mb | จำนวนดาวน์โหลด 2908 ครั้ง
   ประกาศเรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2557 | ประเภท .pdf | ขนาดไฟล์ 0.07 Mb | จำนวนดาวน์โหลด 3955 ครั้ง
   ประกาศเรื่อง  สอบราคาจัดซื้อประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปี 2557
ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2557 | ประเภท .pdf | ขนาดไฟล์ 0.21 Mb | จำนวนดาวน์โหลด 929 ครั้ง
   ประกาศเรื่อง  การประเมินรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2557 | ประเภท .pdf | ขนาดไฟล์ 0.09 Mb | จำนวนดาวน์โหลด 9582 ครั้ง
   ประกาศเรื่อง  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 1
ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2557 | ประเภท .pdf | ขนาดไฟล์ 0.16 Mb | จำนวนดาวน์โหลด 5326 ครั้ง
  ดูทั้งหมด  
สมศ.ขอเชิญท่านร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมินรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาทบทวนปรับปรุงแก้ไข โดยท่านสามารถส่งแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ที่ E-mail: publichea.. รายละเอียดคลิกที่นี่ >>
วันที่ 23 ธันวาคม 2556 ดูทั้งหมด  
ดูทั้งหมด  
 
ดูทั้งหมด  
ตารางปฏิทินกิจกรรมประจำไตรมาสที่ 3/2557
ข้อมูลวันที่ 27 มีนาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf
ตารางการปฏิบัติงานของ สมศ.ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2557
ข้อมูลวันที่ 3 มีนาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf
แบบรายงานข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ ศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะที่ 2/2557
ข้อมูลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 / ประเภทไฟล์ .docx
 
ดูทั้งหมด  

04 2557 
อา พฤ
      1   2   3   4   5
  6   7   8   9   10   11   12
  13   14   15   16   17   18   19
  20   21   22   23   24   25   26
  27   28   29   30      
ดูทั้งหมด  
 
 
ลงทะเบียน
ลืมรหัสผ่าน
เชิญชวนหน่วยประเมินภายนอกที่ได้รับการรับรองจาก สมศ.
สมศ. ขอเชิญชวนให้ หน่วยประเมินที่ได้รับการรับรองจาก สมศ.  และมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง หากมีความประสงค์ที่จะเชื่อมโยงเว็บไซต์ของหน่วยประเมินกับเว็บไซต์ของ สมศ. ที่ www.onesqa.or.th โปรดดำเนินการดังนี้ แจ้งความประสงค์ขอเชื่อมโยงเว็บไซต์ของห...
อาคารพญาไทพลาซ่า (ชั้น 24) ถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2216-3955  โทรสาร 0-2216-5044-6


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 8 เมษายน 2557
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาขน) โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
  
Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)
Copyright © 2009 Design & construction All right reserved.