ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)....   
ดูทั้งหมด  

   ประกาศเรื่อง  ผู้ผ่านการพิจารณาการสอบราคาจัดจ้างผลิตสปอตโฆษณา ปีงบประมาณ 2557
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 | ประเภท .pdf | ขนาดไฟล์ 0.02 Mb | จำนวนดาวน์โหลด 53 ครั้ง
   ประกาศเรื่อง  รับรองผู้ประเมินภายนอกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่2/2557
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 | ประเภท .pdf | ขนาดไฟล์ 0.03 Mb | จำนวนดาวน์โหลด 296 ครั้ง
   ประกาศเรื่อง  ผู้ผ่านการพิจารณาการสอบราคาจัดซื้อประกันสุขภาพหมู่ ปีงบประมาณ 2558
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2557 | ประเภท .pdf | ขนาดไฟล์ 0.02 Mb | จำนวนดาวน์โหลด 432 ครั้ง
   ประกาศเรื่อง  รายชื่อศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2557 | ประเภท .pdf | ขนาดไฟล์ 0.54 Mb | จำนวนดาวน์โหลด 6786 ครั้ง
   ประกาศเรื่อง  รายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2557 | ประเภท .pdf | ขนาดไฟล์ 0.10 Mb | จำนวนดาวน์โหลด 1244 ครั้ง
   ประกาศเรื่อง  รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานของสำนักงานฯ
ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2557 | ประเภท .pdf | ขนาดไฟล์ 0.23 Mb | จำนวนดาวน์โหลด 3309 ครั้ง
   ประกาศเรื่อง  รายชื่อผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเป็นผู้ประเมินภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก รุ่นที่ 5/2557 (เพิ่มเติม)
ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2557 | ประเภท .pdf | ขนาดไฟล์ 0.04 Mb | จำนวนดาวน์โหลด 6652 ครั้ง
   ประกาศเรื่อง  รายชื่อผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเป็นผู้ประเมินภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก รุ่นที่ 4/2557
ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2557 | ประเภท .pdf | ขนาดไฟล์ 0.20 Mb | จำนวนดาวน์โหลด 4782 ครั้ง
   ประกาศเรื่อง  รายชื่อผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเป็นผู้ประเมินภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก รุ่นที่ 5/2557
ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2557 | ประเภท .pdf | ขนาดไฟล์ 0.18 Mb | จำนวนดาวน์โหลด 4311 ครั้ง
   ประกาศเรื่อง  กำหนดการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก : ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2557 | ประเภท .pdf | ขนาดไฟล์ 0.47 Mb | จำนวนดาวน์โหลด 6019 ครั้ง
  ดูทั้งหมด  
สมศ.ขอเชิญท่านร่วมแสดงความคิดเห็น ตัวบ่งชี้การประเมินรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาทบทวนปรับปรุงแก้ไข โดยท่านสามารถส่งแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ที่ E-mail: publichea.. รายละเอียดคลิกที่นี่ >>
วันที่ 23 ธันวาคม 2556 ดูทั้งหมด  
  สอบราคาซื้อประกันสุขภาพหมู่ ปีงบประมาณ 2558
วันที่ 5 กันยายน 2557 | ประเภท .pdf | ดาวน์โหลด 177 ครั้ง
  สอบราคาจ้างผลิตสปอตโฆษณา ปีงบประมาณ 2557
วันที่ 3 กันยายน 2557 | ประเภท .pdf | ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดูทั้งหมด  
 
ดูทั้งหมด  
ตารางปฏิทินกิจกรรมประจำไตรมาสที่ 1/2558 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557)
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf
ตารางปฏิบัติงานของ สมศ. ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2557
ข้อมูลวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf
ตารางปฏิบัติงานของ สมศ. ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2557
ข้อมูลวันที่ 26 มิถุนายน 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf
 
ดูทั้งหมด  

10 2557 
อา พฤ
        1   2   3   4
  5   6   7   8   9   10   11
  12   13   14   15   16   17   18
  19   20   21   22   23   24   25
  26   27   28   29   30   31  
ดูทั้งหมด  
 
 
ลงทะเบียน
ลืมรหัสผ่าน
เชิญชวนหน่วยประเมินภายนอกที่ได้รับการรับรองจาก สมศ.
สมศ. ขอเชิญชวนให้ หน่วยประเมินที่ได้รับการรับรองจาก สมศ.  และมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง หากมีความประสงค์ที่จะเชื่อมโยงเว็บไซต์ของหน่วยประเมินกับเว็บไซต์ของ สมศ. ที่ www.onesqa.or.th โปรดดำเนินการดังนี้ แจ้งความประสงค์ขอเชื่อมโยงเว็บไซต์ของห...
อาคารพญาไทพลาซ่า (ชั้น 24) ถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2216-3955  โทรสาร 0-2216-5044-6


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 24 กันยายน 2557
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาขน) โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
  
Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)
Copyright © 2009 Design & construction All right reserved.