ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)....   
 
 
สมศ.จัดการประชาพิจารณ์ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่(พ.ศ.2559-2563)
ณ โรงแรมซากุระ แกรนด์วิว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา สมศ.จัดการประชาพิจารณ์ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่(พ.ศ.2559-2563) ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมซากุระ แกรนด์วิว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการ สมศ. เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวคิด ทิศทาง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่” และ “คุณภาพศิษย์: วัดอะไร วัดอย่างไร” และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมระดมสมอง เพื่อกำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ในด้านของคุณภาพผู้เรียน โดยมีการแบ่งกลุ่มเพื่ออภิปรายตามระดับการศึกษา ได้แก่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา โดยมีเครือข่ายต่างๆเข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า ๓๐๐ คน
คำอธิบายการใช้โปรแกรม
1. ท่านสามารถกดเลื่อนภาพได้โดยคลิกที่ รูปภาพ ลูกศรเลื่อนซ้าย-ขวา
2. ท่านสามารถดูรูปภาพรวมทั้งหมดโดย คลิ๊ก คำว่า ดูอัลบั้มรวมทั้งหมด ที่ภาพไสล์
ข้อมูล ณ วันที่  12 มิถุนายน 2556
 
  กลับ
 
  
The office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)
Copyright © 2009 Design & construction All right reserved.