ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)....   
 
 
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา
(แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554)
ประเภทเอกสาร : เอกสารสำหรับเผยแพร่
ปีที่พิมพ์/เผยแพร่ : 2554
วันที่เผยแพร่   19 มี.ค. 2555 |ปรับปรุง 19 มี.ค. 2555
.zip
ดาวน์โหลด ประเภทไฟล์ : .zip ขนาดไฟล์ : 1.73 Mb ดาวน์โหลด : 197194 ครั้ง
กลับ
 
  
The office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)
Copyright © 2009 Design & construction All right reserved.