ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)....   
 
 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศเรื่อง รับสมัครผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

ประกาศวันที่  30 ตุลาคม 2556
.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด : 19265 ครั้ง
กลับ
 
  
The office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)
Copyright © 2009 Design & construction All right reserved.