ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)....   
 
 
ประกาศ สมศ.     ค้นหาพิเศษ
  สมศ. ( 14 )   รับรองผู้ประเมิน/หน่วยประเมิน ( 43 )   การศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 109 )
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน(วัตถุประสงค์พิเศษ) ( 43 )   ด้านการอาชีวศึกษา ( 13 )   ระดับอุดมศึกษา ( 10 )
  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( 20 )   งานวิจัย ( 12 )   จัดซื้อ จัดจ้าง ( 21 )
  รับสมัครบุคคล ( 2 )   คำสั่ง สมศ. ( 0 )  
 
จำนวนข้อมูล 302 รายการ หน้า :
 
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เพิ่มเติม)  
 
  วันที่ 10 เมษายน 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.22 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 4090 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.22 Mb
ประกาศเรื่อง การอภิมานรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็ก (ในเวลาทำการ) ประจำปีงบประมาณ 2557  
 
  วันที่ 4 เมษายน 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.07 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 3665 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.07 Mb
ประกาศเรื่อง การอภิมานรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2557  
 
  วันที่ 4 เมษายน 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.09 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 2211 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.09 Mb
ประกาศเรื่อง รับสมัครผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์พัฒนาเด็ก และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
 
ท่านสามารถกรอกใบสมัครทางเว็บไซต์ได้ คลิกที่นี่    อนึ่ง ในการกรอกข้อมูลใบสมัครท่านสามารถกรอกข้อมูลใบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ไม่สามารถสมัครซ้ำได้อีก กรณีที่มีปัญหาการกรอกข้..
  วันที่ 3 เมษายน 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.07 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 22928 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.07 Mb
ประกาศเรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบซ่อมสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2557  
 
  วันที่ 3 เมษายน 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.08 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 3511 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.08 Mb
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557  
 
  วันที่ 27 มีนาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.07 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 4161 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.07 Mb
ประกาศเรื่อง สอบราคาจัดซื้อประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปี 2557  
 
  วันที่ 19 มีนาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.21 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 972 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.21 Mb
ประกาศเรื่อง การประเมินรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
 
  วันที่ 18 มีนาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.09 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 10445 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.09 Mb
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 1  
 
  วันที่ 17 มีนาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.16 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 5716 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.16 Mb
ประกาศเรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาการสอบราคาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง  
 
  วันที่ 13 มีนาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.02 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 297 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.02 Mb
ประกาศเรื่อง กำหนดการอบรมเจ้าหน้าที่ประกันระดับอุดมศึกษา  
 
วันที่ 21-22 มีนาคม 2557
  วันที่ 13 มีนาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.10 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 1377 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.10 Mb
ประกาศเรื่อง การอภิมานรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2557  
 
  วันที่ 13 มีนาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.06 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 2904 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.06 Mb
ประกาศเรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาการสอบราคาจัดจ้างป้อนข้อมูลรายงานการประเมินฉบับสมบูรณ์ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการประเมินฯ รอบสาม ประจำปีงบประมาณ 2555-2556  
 
  วันที่ 7 มีนาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.03 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 1161 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.03 Mb
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน  
 
  วันที่ 6 มีนาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.04 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 1693 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.04 Mb
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557  
 
  วันที่ 6 มีนาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.18 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 4343 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.18 Mb
ประกาศเรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณานำสัมมนาในการศึกษาดูงานต่างประเทศของบุคลากร ปีงบประมาณ 2557  
 
  วันที่ 6 มีนาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.02 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 967 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.02 Mb
 
จำนวนข้อมูล 302 รายการ หน้า :
 
 
 
  
The office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)
Copyright © 2009 Design & construction All right reserved.