ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)....   
 
 
สมศ.
 Presentation โครงการ รวมพลคนจิตอาสา ครั้งที่ 2
วันที่ : 28-29 มิถุนายน 2556
สถานที่ : ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี
ข้อมูลวันที่  15 ก.ค. 2556
.zip หลักการแนวคิด จิตอาสา โดย ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ประเภทไฟล์ : .zip ขนาดไฟล์ : 5.78 Mb ดาวน์โหลด : 280ครั้ง
.pdf ระมัดระวังทำดี โดย ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 2.73 Mb ดาวน์โหลด : 178ครั้ง
.pdf ก้าวหน้า ก้าวต่อไป โดย ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 1.60 Mb ดาวน์โหลด : 183ครั้ง
กลับ
 
The office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)
Copyright © 2009 Design & construction All right reserved.