Loading...

ภาพกิจกรรม

เมนูย่อย

สมศ.จัดประชุมพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านการพยาบาลและสาธารณสุข

25 มกราคม 2562 | อ่าน 162 ครั้ง

วันที่ 23 มกราคม 2562 สมศ.ได้จัดการประชุมพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านการพยาบาลและสาธารณสุข โดยมี รองผู้อำนวยการ สมศ. ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุมและบรรยายในหัวข้อ “กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่” จากนั้นเป็นการแนะนำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบริบทเฉพาะทางของสถานศึกษาด้านการพยาบาลและสาธารณสุข โดยผู้แทนจากต้นสังกัด พร้อมทั้งร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ฯ โดย ดร.วราภรณ์ สีหนาท และ ผศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน และการรับสมัครผู้ประเมินภายนอกเฉพาะทางด้านการพยาบาลและสาธารณสุข ระดับอุดมศึกษา

162

อ่าน

รูปภาพประกอบ
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์