Loading...

ภาพกิจกรรม

เมนูย่อย

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะที่ปรึกษา เข้า ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับ สมศ.

9 กันยายน 2562 | อ่าน 1,034 ครั้ง

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะที่ปรึกษา เข้า ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับ สมศ. โดยฝากนโยบายเร่งด่วนให้การประเมินคุณภาพภายนอก ต้องขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายสำคัญในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562

1034

อ่าน

รูปภาพประกอบ
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์