Loading...

ภาพกิจกรรม

เมนูย่อย

สมศ. เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือกับหน่วยงานประกันคุณภาพของประเทศญี่ปุ่น (MEXT, JUAA, NIAD-QE) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

2 มกราคม 2563 | อ่าน 571 ครั้ง

สมศ. เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือกับหน่วยงานประกันคุณภาพของประเทศญี่ปุ่น (MEXT, JUAA, NIAD-QE) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2562 ผู้แทนสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. โดย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รองผู้อำนวยการ สมศ. ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สมศ. เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือกับหน่วยงานประกันคุณภาพของประเทศญี่ปุ่น (MEXT, JUAA, NIAD-QE) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ สมศ. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลปัจจุบันด้านการประเมินคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานของประเทศญี่ปุ่น ทั้ง 3 องค์กร คือ 1) Japan University Accreditation Association (JUAA) เป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศญี่ปุ่น 2) National Institute for Academic Degrees and Quality Enhancement of Higher Education (NIAD-QE) เป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศญี่ปุ่น มีหน้าที่ประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาภาครัฐ ทั่วประเทศญี่ปุ่น 3) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งดูแลการศึกษาขั้นพื้นฐานของญี่ปุ่น

571

อ่าน

รูปภาพประกอบ
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์