ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมการประชุมประจำปี 2560 ของเครือข่ายนานาชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ณ กรุงมานามา ราชอาณาจักรบาห์เรน

2

พฤษภาคม

60

615

อ่าน

     รศ. ดร. ประเสริฐ ชิตพงศ์  ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้เข้าร่วมการประชุมประจำปี 2560 ของเครือข่ายนานาชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (INQAAHE) ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุม โรงแรม Gulf ณ กรุงมานามา ราชอาณาจักรบาห์เรน

     หัวข้อของการประชุมในครั้งนี้ คือ ระหว่างความร่วมมือและการแข่งขัน : สัญญาและความท้าทายสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะได้มีการนำเสนอหัวข้อที่สำคัญ ได้เเก่ “การประกันคุณภาพสำหรับโอกาสในการเเข่งขันเชิงการตลาดสำหรับนักศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ”  “การประกันคุณภาพ" เครื่องมือลดอุปสรรคสำหรับผู้เรียนและผู้ให้บริการทางการศึกษา” “การประกันคุณภาพในปัจจุบันสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานของภูมิภาคและของโลกมากน้อยเพียงใด” และ “การประกันคุณภาพในอีก 25 ปีข้างหน้า”

     ระหว่างการประชุม รศ. ดร. ประเสริฐ ชิตพงศ์ ได้พบปะหารือกับผู้แทนหน่วยงานต่างประเทศที่มีความร่วมมือกับ สมศ. เช่น Dr. Angela Yung-Chi Hou ผู้อำนวยการ สภาการประเมินและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาของไต้หวัน (HEEACT) Dr. Akihiko Kawaguchi ผู้อำนวยการ สถาบันรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพหลักสูตรวิชาชีพระดับการอุดมศึกษา NIAD-QE ประเทศญี่ปุ่น Ms. Kesang Choden Dorji อธิบดี กรมการอุดมศึกษาและการศึกษาผู้ใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการภูฏาน และ Mr. Ghulam Asghar Channa มหาวิทยาลัยนานาชาติ Riphah กรุงอิสลามาบาด ประเทศปากีสถาน

     เครือข่ายนานาชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (INQAAHE) เป็นเครือข่ายนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีหน่วยงานประกันคุณภาพภายนอกทั่วโลกเป็นสมาชิกมากกว่า 300 แห่ง และ สมศ. เป็นสมาชิกสามัญของ INQAAHE การประชุมประจำปีของ INQAAHE ณ กรุงมานามา มีผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกมากกว่า 300 คน และเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้สมาชิกแบ่งปันและแลกเปลี่ยนทัศนคติและประสบการณ์ในการประกันคุณภาพ

2

พฤษภาคม

60

615

อ่าน

รูปภาพประกอบ
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์