สมศ. เข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 85 เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560

7

มีนาคม

61

643

อ่าน

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีปีที่ 85 ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน” โดยมี รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมศ. ให้การต้อนรับ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

7

มีนาคม

61

643

อ่าน

เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์