คำอธิบายประกอบการใช้แบบประเมินอภิมาน รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550)

7

กันยายน

57

401

อ่าน

คำอธิบายประกอบการใช้แบบประเมินอภิมาน รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550)

 

ประเภทเอกสาร :   เอกสารสำหรับเผยแพร่
ปีที่พิมพ์/เผยแพร่ :   พ.ศ. 2550
ผู้แต่ง :  
สถานะ :  

7

กันยายน

57

401

อ่าน

เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์