มาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษารอบที่ 2 (พ.ศ.2549 - 2553)

7

กันยายน

57

1123

อ่าน

มาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษารอบที่ 2 (พ.ศ.2549 - 2553)

 

ราคาปกติ :   55 บาท
ราคาสมาชิก :   0 บาท
ประเภทเอกสาร :   เอกสารสำหรับจำหน่าย
ปีที่พิมพ์/เผยแพร่ :   ตุลาคม พ.ศ. 2551
ผู้แต่ง :  
สถานะ :  

7

กันยายน

57

1123

อ่าน

เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์