มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2 (2549 - 2553)

7

กันยายน

57

8227

อ่าน

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2 (2549 - 2553)

 

ประเภทเอกสาร :   เอกสารสำหรับเผยแพร่
ปีที่พิมพ์/เผยแพร่ :   พ.ศ. 2549
ผู้แต่ง :  
สถานะ :  

7

กันยายน

57

8227

อ่าน

เรื่อง ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
2791 ครั้ง
ขนาด 1 MB
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์