มาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ : โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษทางดนตรี รอบที่สอง

7

กันยายน

57

1417

อ่าน

มาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ : โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษทางดนตรี รอบที่สอง (พ.ศ.2549-2553)

 

ประเภทเอกสาร :   เอกสารสำหรับเผยแพร่
ปีที่พิมพ์/เผยแพร่ :   มิถุนายน พ.ศ. 2550
ผู้แต่ง :  
สถานะ :  

7

กันยายน

57

1417

อ่าน

เรื่อง ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
346 ครั้ง
ขนาด 827 KB
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์