การยืนยันความประสงค์เข้ารับการอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกรอบสี่

26

พฤษภาคม

60

11488

อ่าน

กรณีมีข้อสงสัยท่านสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.)

ด้านรายละเอียดผู้ประเมินและอื่น ๆ 0-22163955 ต่อ 141 (ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน)

       - ผู้ประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปฐมวัย) ต่อ 140 (กมลสิริ)

       - ผู้ประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถม-มัธยม) ต่อ 144 (ณัฐนันท์)

       - ผู้ประเมินด้านการอาชีวศึกษา ต่อ 143 (ชัยมงคล)

       - ผู้ประเมินระดับอุดมศึกษา ต่อ 142 (นิภาพร)

ด้านเทคนิคและปัญหาด้านการใช้งานระบบฯ 0-22163955 ต่อ 125 (นฤนาท), 174 (สุนีย์)

26

พฤษภาคม

60

11488

อ่าน

เรื่อง ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
6026 ครั้ง
ขนาด 488 KB
2620 ครั้ง
ขนาด 627 KB
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์