Loading...

กลุ่ม 1 การประเมินฯภายนอก

อนาคตภาพของรูปแบบการประเมินและการประกันคุณภาพ การศึกษาภายนอกระดับอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า -

31 มี.ค. 64 15:51:58 | อ่าน 808 ครั้ง

คณะผู้วิจัย : ทนง ทองภูเบศร์, ประกอบ คุณารักษณ์, วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์, กิจพิณิฐ อุสาโห, สุคนธ์ทิพย์ ทินาภรณ์

808

อ่าน

เรื่อง ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
วันที่ 31 มีนาคม 2564
347 ครั้ง
ขนาด 14 MB
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์