Loading...

สัมมนา

เมนูย่อย
การอบรมเพื่อคัดเลือกผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ด้านการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1 วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 6-8 ธันวาคม 2560

5

ม.ค.

61

2,068

อ่าน

หลักการ แนวทาง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โครงการส่งเสริมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความสำคัญและหลักการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะ...

16

ส.ค.

60

2,002

อ่าน

การประเมินคุณภาพภายนอกตามแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดย พลตรีณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 โรงแรม เดอะ สุโกศล

1

พ.ย.

59

1,399

อ่าน

การสัมมนาเตรียมความพร้อมการพัฒนามาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ การศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2559 (4 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพ)

8

ส.ค.

59

1,564

อ่าน

ประกอบการบรรยายในการประชุมชี้แจงหน่วยประเมิน เรื่องการประเมินหน่วยประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (วันที่ 22 มกราคม 2559 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ)

1

ก.พ.

59

2,017

อ่าน

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่สหัสวรรษแห่งคุณภาพ (14-16 ตุลาคม 2558)

2

พ.ย.

58

2,522

อ่าน

โครงการสัมมนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษา สมศ. ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สมุทรสงคราม วันที่ 10-11 สิงหาคม 2558

16

ส.ค.

58

2,102

อ่าน

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก การศึกษาพิเศษ วันที่ 1-2 สิงหาคม 2558 ณ อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์สปา นครราชสีมา

6

ส.ค.

58

1,081

อ่าน

สรุปผลการดำเนินโครงการ 1 ช่วย 9 ระยะที่ 1 (2554-2558) คุณค่าแห่งการให้ วันที่ 25 มิถุนายน 2558 โรงแรมรามาดา พลาซ่า เจริญกรุง กรุงเทพมหานคร

24

มิ.ย.

58

945

อ่าน

โครงการยกระดับมาตรฐานผู้ประเมินภายนอก ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558

29

เม.ย.

58

2,298

อ่าน

ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 3
  • 1
  • 2
  • 3
ไปที่หน้า :
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์