Loading...

มัลติมีเดีย

รายการบ่ายนี้มีคำตอบ สัมภาษณ์ ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. เรื่อง “นโยบายการประเมินคุณภาพภายนอกแบบใหม่ของประเทศไทย ปี 2564 กับรูปแบบการสะท้อนมาตรฐานและคุณภาพสถานศึกษาในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

หมวดหมู่ : การดำเนินงาน สมศ.

ช่อง MCOT

14

ก.ย.

63

261

อ่าน


เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์