รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์
รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์
ประธานกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน
กรรมการโดยตำแหน่ง