ขอสำเนารายงานประเมินภายนอก

ใช้งานอยู่ 1 ตอบกลับ 6.2K แสดง 2022-05-03 15:41:17 ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา

จะขอสำเนารายงานการประเมินภายนอกรอบ1-3 ต้องทำอย่างไร เนื่องจากเอกสารเก่าสูญหาย


การแบ่งปันคือการแสดงความรักและแบ่งปันกระทู้กับเพื่อน ๆ ของคุณ


admin replied
2 ปี

กรณีต้องการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ให้ท่านทำหนังสือทางการออกโดยหน่วยงานท่าน แจ้งรายละเอียด วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน และส่งหนังสือมายัง สมศ. เมื่อ สมศ.ได้รับหนังสือแล้วจะรีบดำเนินการและประสานแจ้งกลับความคืบหน้าการดำเนินงานโดยเร็ว หรือหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 216 3955 ต่อ 111,110 (งานบริหารทั่วไป ภารกิจอำนวยการ)

ทั้งนี้ สบทสรุปสำหรับผู้บริหารผลการประเมินคุณภาพภายนอก ท่านสามารถเข้าดูหรือดาวน์โหลดได้ที่ https://aqa2.onesqa.or.th/management เมนู ข้อมูลเผยแพร่ และสืบค้นตามระดับการศึกษา และชื่อของสถานศึกษาได้ค่ะ

loading...