ระบบแนะนำติชม/

วิธีใช้งาน

วิธีการส่งเรื่องแนะนำ หรือติชม

 1. เมื่อท่านเข้ามายังระบบรับเรื่องร้องเรียน หากท่านต้องการส่งเรื่องแนะนำ หรือติชม สามารถคลิกที่ปุ่ม "แนะนำติชม/รับเรื่องร้องเรียน" ดังภาพหมายเลข 1


   
 2. จากนั้นผู้ใช้งานควรอ่านนโยบายเว็บไซต์ของ สมศ. ก่อน เมื่ออ่านเสร็จให้กดปุ่ม "ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง" บริเวณด้านล่างสุดของเนื้อหา เพื่อเป็นการยอมรับเงื่อนไข ดังภาพหมายเลข 2
  ** ขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้งาน เข้ามาใช้งานครั้งแรกเท่านั้น 


   
 3. เมื่อกด "ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง" เรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่หน้ากรอก "ข้อมูลผู้ร้องเรียน" ให้ผู้ใช้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นให้กด "ถัดไป" ดังภาพหมายเลข 3
  เครื่องหมาย * คือ ข้อมูลที่มีความจำเป็นต้องให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล หากไม่กรอกจะไม่สามารถไปยังขั้นตอนต่อไปได้


   
 4. หลังจากกดปุ่ม "ถัดไป" ระบบจะให้ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูล และ ยืนยันการส่งอีกครั้ง เมื่อผู้ใช้งานมั่นใจว่าข้อมูลถูกต้องแล้วให้กดปุ่ม "ยืนยันส่ง" ดังภาพหมายเลข 4
  ** ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูลแนะนำ/ติชม สามารถกดปุ่ม "แก้ไข" ดังภาพหมายเลข 5


   
 5. เมื่อยืนยันการส่ง ก็เสร็จสิ้นกระบวนการส่งเรื่องแนะนำ/ติชม โดยระบบจะแจ้งว่า "ส่งข้อมูลเรียบร้อย" และจะแจ้งข้อมูล รหัสติดตามผล และรหัสผ่าน เพื่อติดตามผลว่าเรื่องที่แนะนำ/ติชมไปนั้น เจ้าหน้าที่ สมศ. ดำเนินการอย่างไรบ้าง นอกจากการแจ้งรายละเอียดการติดตามผลผ่านเว็บไซต์แล้ว ระบบจะส่งรายละเอียดไปยังอีเมลที่ผู้ใช้งานระบุไว้อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อป้องกันการลืมรหัส หรือรายละเอียดในการติดตามผล 

วิธีการติดตามผล

 1. ผู้ใช้งานสามารถติดตามผล เรื่องที่แนะนำ/ติชม โดยคลิกที่ปุ่ม "ติดตามผล" ดังภาพหมายเลข 1
  ** ในการติดตามผลนั้น ผู้ใช้งานจำเป็นต้องมีรหัสติดตามผล และรหัสผ่าน

 2. จากนั้นระบบจะสอบถาม รหัสติดตามผล และรหัสผ่าน ขอให้ผู้ใช้งานกรอกให้ถูกต้อง และกดปุ่ม "ตรวจสอบข้อมูล" ดังภาพหมายเลข 2
  ** หากผู้ใช้งานจำรหัสติดตามผล และรหัสผ่านไม่ได้ ขอให้ลองค้นหาในอีเมลก่อน หากค้นหาไม่พบ ขอให้ร้องเรียนเข้ามาใหม่ หรือติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 0-2xxx-xxxx


   
 3. เมื่อระบบตรวจสอบรหัสติดตามผล และรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว หากถูกต้องระบบจะแสดงรายละเอียดที่ผู้ใช้งานเคยส่งเข้ามา โดยมี "ผลการดำเนินการ" แจ้งให้ทราบบริเวณด้านล่างสุดของเนื้อหา