Loading...

ภาพกิจกรรม

เมนูย่อย

สมศ. ร่วมงาน Dinner Talk : ETDA step into year 8

3 กันยายน 2561 | อ่าน 152 ครั้ง

วันที่ 25 กรกฏาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ และ ดร.พูลศรี เวศย์อุฬาร ผู้เชี่ยวชาญ สมศ. ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 8 พร้อมร่วมกิจกรรม Dinner Talk : ETDA step into year 8 และรับฟังปาฐกถาพิเศษ The Role of Laws in Future Economy โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

152

อ่าน

รูปภาพประกอบ
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์