Loading...

ภาพกิจกรรม

เมนูย่อย

รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำนวยการ สมศ. ให้สัมภาษณ์พิเศษเว็บไซต์ Eduzones.com เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561

12 กันยายน 2561 | อ่าน 301 ครั้ง

วันที่ 11 กันยายน 2561 รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ให้สัมภาษณ์พิเศษเว็บไซต์ Eduzones.com ในประเด็น “ผอ.สมศ. ไขข้อข้องใจ รูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่” โดยมี ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ผู้ก่อตั้ง www.eduzones.com เป็นผู้ดำเนินรายการ

https://www.facebook.com/ajWiriya/videos/335891130499021/

301

อ่าน

รูปภาพประกอบ
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์