Loading...

ภาพกิจกรรม

เมนูย่อย

สมศ.เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2

15 กุมภาพันธ์ 2562 | อ่าน 508 ครั้ง

สมศ.เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมศ. เข้าร่วมงาน ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ สมศ. และรองผู้อำนวยการ สมศ. ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การประกันคุณภาพการศึกษา" วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

508

อ่าน

รูปภาพประกอบ
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์