Loading...

ภาพกิจกรรม

เมนูย่อย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 หรือ (สพม.2)

26 กุมภาพันธ์ 2562 | อ่าน 842 ครั้ง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 หรือ (สพม.2) พร้อมกับเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่ และ สมศ. ยุคใหม่ ให้กับรองผู้อำนวยการโรงเรียนที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา และครูหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ของกลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพม.2 ไม่น้อยกว่า 120 คน ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

842

อ่าน

รูปภาพประกอบ
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์