Loading...

ภาพกิจกรรม

เมนูย่อย

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมศ.ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณถนนราชดำเนินนอก

7 พฤษภาคม 2562 | อ่าน 844 ครั้ง

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมศ. โดย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2562 ณ บริเวณถนนราชดำเนินนอก

844

อ่าน

รูปภาพประกอบ
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์