Loading...

ภาพกิจกรรม

เมนูย่อย

รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย) ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

26 กรกฎาคม 2562 | อ่าน 499 ครั้ง

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งพระมหาจักรีพบรมราชวงศ์ และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้จัดให้มีการลงนามถวายพระพร โดยมีรักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย) ร่วมลงนามถวายพระพร

499

อ่าน

รูปภาพประกอบ
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์