Loading...

ภาพกิจกรรม

เมนูย่อย

นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เข้าร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

30 กรกฎาคม 2562 | อ่าน 170 ครั้ง

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.00 น. นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีของบรรดาเหล่าข้าราชการทั้งหลาย รวมทั้งการร่วมเป็นพลังแห่งแผ่นดิน เพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วยังมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ท้องสนามหลวง
จากนั้น คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมศ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 และเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีของบรรดาเหล่าข้าราชการทั้งหลาย รวมทั้งการร่วมเป็นพลังแห่งแผ่นดิน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ณ เวทีด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก

170

อ่าน

รูปภาพประกอบ
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์