Loading...

ภาพกิจกรรม

เมนูย่อย

สมศ. จัดการอบรมหลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพและต่ออายุการรับรองผู้ประเมินภายนอกหลักสูตร “IT เพื่อการใช้งานระบบประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)" รุ่นที่ 3

14 มกราคม 2563 | อ่าน 540 ครั้ง

          9 มกราคม 2563 สมศ. จัดการอบรมหลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพและต่ออายุการรับรองผู้ประเมินภายนอกหลักสูตร “IT เพื่อการใช้งานระบบประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)” รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องอบรม สมศ. ชั้น 3 อาคารพญาไทพลาซ่า เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

540

อ่าน

รูปภาพประกอบ
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์