Loading...

ภาพกิจกรรม

เมนูย่อย
สมศ.สวัสดีปีใหม่ 2565 (No Gift Policy)
ในโอกาสปีใหม่นี้ คณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ขอขอบคุณท่านในความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของ สมศ...
4 มกราคม 2565 | อ่าน 706 ครั้ง
สวัสดีปีใหม่ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในฐานะผู้กำกับดูแล สมศ. พร้อมกับรายงานผลการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ COVID-19
25 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 1,036 ครั้ง
ข้อมูลทั้งหมด 493 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 50
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 50
  • Next »
ไปที่หน้า :
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์