Loading...

สัมมนา

เมนูย่อย
Presentation
การอบรมเพื่อคัดเลือกผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ด้านการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1 วันท...
5 มกราคม 2561 | อ่าน 5,662 ครั้ง
Presentation
หลักการ แนวทาง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โครงการส่งเสริมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความสำคัญและห...
16 สิงหาคม 2560 | อ่าน 2,865 ครั้ง
Presentation
การประเมินคุณภาพภายนอกตามแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดย พลตรีณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่ากา...
1 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน 1,996 ครั้ง
Presentation
การสัมมนาเตรียมความพร้อมการพัฒนามาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ การศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2...
8 สิงหาคม 2559 | อ่าน 2,205 ครั้ง
Presentation
ประกอบการบรรยายในการประชุมชี้แจงหน่วยประเมิน เรื่องการประเมินหน่วยประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (...
1 กุมภาพันธ์ 2559 | อ่าน 2,946 ครั้ง
Presentation
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา ก้าวข้ามขีดจำกั...
2 พฤศจิกายน 2558 | อ่าน 3,556 ครั้ง
Presentation
โครงการสัมมนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษา สมศ. ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สมุท...
16 สิงหาคม 2558 | อ่าน 3,033 ครั้ง
Presentation
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก การศึกษาพิเศษ วันที่ 1-2 สิงหาคม 2558 ณ อาราญาน่า ภูพิมาน ร...
6 สิงหาคม 2558 | อ่าน 1,668 ครั้ง
Presentation
สรุปผลการดำเนินโครงการ 1 ช่วย 9 ระยะที่ 1 (2554-2558) คุณค่าแห่งการให้ วันที่ 25 มิถุนายน 2558 โรงแร...
24 มิถุนายน 2558 | อ่าน 1,419 ครั้ง
Presentation
โครงการยกระดับมาตรฐานผู้ประเมินภายนอก ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 255...
29 เมษายน 2558 | อ่าน 3,235 ครั้ง
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 3
  • 1
  • 2
  • 3
ไปที่หน้า :
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์