Loading...

มัลติมีเดีย

ONESQA NEXT : รวมพลังขับเคลื่อนการศึกษา ครั้งที่ 5 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หมวดหมู่ : การดำเนินงาน สมศ.

การเสวนาและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้อ “ถอดบทเรียนการประเมินแบบ New Normal จากมุมมองของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

21

ก.ย.

64

182

อ่าน


เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์