Loading...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เมนูย่อย
เลขที่ เรื่อง กำหนดการให้/
ขายเอกสารสอบราคา
วันที่ยื่นซอง ดาวน์โหลด
87/2561 ประกาศยกเลิกการซื้อจ้างโปรแกรมบูรณาการข้อมูลและโปรแกรมแสดงผลในรูปแบบ Visualization
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 40 KB
- - 43 ครั้ง
ขนาด 40 KB
80/2561 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย(Firewall) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 13 กันยายน 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 925 KB
- - 53 ครั้ง
ขนาด 925 KB
32/2560 สอบราคาจัดจ้างผู้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม สมศ.
วันที่ 27 มิถุนายน 2560 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 673 KB
26 มิถุนายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560 13 กรกฎาคม 2560 269 ครั้ง
ขนาด 673 KB
17/2560 สอบราคาจัดซื้อตู้ประชาสัมพันธ์ดิจิตอลพร้อมการติดตั้ง (Digital Signage)
วันที่ 16 มีนาคม 2560 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 398 KB
16 มีนาคม 2560 - 24 มีนาคม 2560 3 เมษายน 2560 232 ครั้ง
ขนาด 398 KB
15/2560 สอบราคาจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน
วันที่ 14 มีนาคม 2560 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 368 KB
14 มีนาคม 2560 - 20 มีนาคม 2560 24 มีนาคม 2560 307 ครั้ง
ขนาด 368 KB
2/2560 สอบราคาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง จำนวน 4 เครื่อง
วันที่ 24 มกราคม 2560 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 2 MB
- - 234 ครั้ง
ขนาด 2 MB
83/2559 สอบราคาจ้างทำกฤตภาคข่าวออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วันที่ 2 ธันวาคม 2559 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 1 MB
6 ธันวาคม 2559 - 14 ธันวาคม 2559 21 ธันวาคม 2559 191 ครั้ง
ขนาด 1 MB
067/2559 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การซื้อประกันสุขภาพกลุ่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
วันที่ 9 กันยายน 2559 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 27 KB
- - 211 ครั้ง
ขนาด 27 KB
061/2559 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อประกันสุขภาพกลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วันที่ 16 สิงหาคม 2559 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 117 KB
16 สิงหาคม 2559 - 23 สิงหาคม 2559 30 สิงหาคม 2559 275 ครั้ง
ขนาด 117 KB
59/2559 สอบราคาจัดทำจุลสาร สมศ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 149 KB
10 สิงหาคม 2559 - 22 สิงหาคม 2559 1 กันยายน 2559 219 ครั้ง
ขนาด 149 KB
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 1
  • 1
ไปที่หน้า :
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์