Loading...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เมนูย่อย
เลขที่ เรื่อง กำหนดการให้/
ขายเอกสารสอบราคา
วันที่ยื่นซอง ดาวน์โหลด
ประกาศที่ 212/2563 ยกเลิกการจัดจ้างโครงการพัฒนาระบนวัตกรรมการคประเมินรูปแบบดิจิทัล
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 50 KB
- - 43 ครั้ง
ขนาด 50 KB
ประกาศที่ 259/2562 ยกเลิกงานจ้างโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 51 KB
- - 211 ครั้ง
ขนาด 51 KB
1/2562 เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ : การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 3 เครื่อง
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 966 KB
- 15 ตุลาคม 2562 268 ครั้ง
ขนาด 966 KB
ประกาศที่ 170/2562 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 18 กันยายน 2562 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 1 MB
20 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2562 7 ตุลาคม 2562 249 ครั้ง
ขนาด 1 MB
117/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 977 KB
- - 339 ครั้ง
ขนาด 977 KB
105/2561 ประกวดราคาซื้อระบบฮาร์ดแวร์สำหรับระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 1 MB
- - 367 ครั้ง
ขนาด 1 MB
87/2561 ประกาศยกเลิกการซื้อจ้างโปรแกรมบูรณาการข้อมูลและโปรแกรมแสดงผลในรูปแบบ Visualization
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 40 KB
- - 311 ครั้ง
ขนาด 40 KB
80/2561 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย(Firewall) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 13 กันยายน 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 925 KB
- - 241 ครั้ง
ขนาด 925 KB
32/2560 สอบราคาจัดจ้างผู้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม สมศ.
วันที่ 27 มิถุนายน 2560 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 673 KB
26 มิถุนายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560 13 กรกฎาคม 2560 445 ครั้ง
ขนาด 673 KB
17/2560 สอบราคาจัดซื้อตู้ประชาสัมพันธ์ดิจิตอลพร้อมการติดตั้ง (Digital Signage)
วันที่ 16 มีนาคม 2560 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 398 KB
16 มีนาคม 2560 - 24 มีนาคม 2560 3 เมษายน 2560 408 ครั้ง
ขนาด 398 KB
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 2
  • 1
  • 2
ไปที่หน้า :
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์