จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดหมู่
เลขที่ เรื่อง กำหนดการให้/
ขายเอกสารสอบราคา
วันที่ยื่นซอง ดาวน์โหลด
2/2560 สอบราคาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง จำนวน 4 เครื่อง
วันที่ 24 มกราคม 2560
ขนาด 2 MB
- - 55 ครั้ง
ขนาด 2 MB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้านฮาร์ดแวร์
วันที่ 6 ธันวาคม 2559
ขนาด 120 KB
- - 33 ครั้ง
ขนาด 120 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างระบบกฤตภาคข่าวออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วันที่ 6 ธันวาคม 2559
ขนาด 212 KB
- - 23 ครั้ง
ขนาด 212 KB
83/2559 สอบราคาจ้างทำกฤตภาคข่าวออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วันที่ 2 ธันวาคม 2559
ขนาด 1 MB
6 ธันวาคม 2559 - 14 ธันวาคม 2559 21 ธันวาคม 2559 62 ครั้ง
ขนาด 1 MB
067/2559 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การซื้อประกันสุขภาพกลุ่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
วันที่ 9 กันยายน 2559
ขนาด 27 KB
- - 52 ครั้ง
ขนาด 27 KB
061/2559 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อประกันสุขภาพกลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วันที่ 16 สิงหาคม 2559
ขนาด 117 KB
16 สิงหาคม 2559 - 23 สิงหาคม 2559 30 สิงหาคม 2559 89 ครั้ง
ขนาด 117 KB
59/2559 สอบราคาจัดทำจุลสาร สมศ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วันที่ 9 สิงหาคม 2559
ขนาด 149 KB
10 สิงหาคม 2559 - 22 สิงหาคม 2559 1 กันยายน 2559 81 ครั้ง
ขนาด 149 KB
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 1
  • 1
ไปที่หน้า :
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์