Loading...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เมนูย่อย
เลขที่ เรื่อง กำหนดการให้/
ขายเอกสารสอบราคา
วันที่ยื่นซอง ดาวน์โหลด
117/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 977 KB
- - 189 ครั้ง
ขนาด 977 KB
105/2561 ประกวดราคาซื้อระบบฮาร์ดแวร์สำหรับระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 1 MB
- - 241 ครั้ง
ขนาด 1 MB
87/2561 ประกาศยกเลิกการซื้อจ้างโปรแกรมบูรณาการข้อมูลและโปรแกรมแสดงผลในรูปแบบ Visualization
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 40 KB
- - 184 ครั้ง
ขนาด 40 KB
80/2561 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย(Firewall) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 13 กันยายน 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 925 KB
- - 119 ครั้ง
ขนาด 925 KB
32/2560 สอบราคาจัดจ้างผู้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม สมศ.
วันที่ 27 มิถุนายน 2560 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 673 KB
26 มิถุนายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560 13 กรกฎาคม 2560 334 ครั้ง
ขนาด 673 KB
17/2560 สอบราคาจัดซื้อตู้ประชาสัมพันธ์ดิจิตอลพร้อมการติดตั้ง (Digital Signage)
วันที่ 16 มีนาคม 2560 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 398 KB
16 มีนาคม 2560 - 24 มีนาคม 2560 3 เมษายน 2560 289 ครั้ง
ขนาด 398 KB
15/2560 สอบราคาจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน
วันที่ 14 มีนาคม 2560 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 368 KB
14 มีนาคม 2560 - 20 มีนาคม 2560 24 มีนาคม 2560 354 ครั้ง
ขนาด 368 KB
2/2560 สอบราคาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง จำนวน 4 เครื่อง
วันที่ 24 มกราคม 2560 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 2 MB
- - 283 ครั้ง
ขนาด 2 MB
83/2559 สอบราคาจ้างทำกฤตภาคข่าวออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วันที่ 2 ธันวาคม 2559 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 1 MB
6 ธันวาคม 2559 - 14 ธันวาคม 2559 21 ธันวาคม 2559 247 ครั้ง
ขนาด 1 MB
067/2559 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การซื้อประกันสุขภาพกลุ่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
วันที่ 9 กันยายน 2559 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 27 KB
- - 275 ครั้ง
ขนาด 27 KB
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 2
  • 1
  • 2
ไปที่หน้า :
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์