Loading...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เมนูย่อย
เลขที่ เรื่อง กำหนดการให้/
ขายเอกสารสอบราคา
วันที่ยื่นซอง ดาวน์โหลด
ประกาศที่ 10/2565 ประกวดราคาซื้อ Cloud Storage และอุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบภายนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 13 มกราคม 2565 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 128 KB
- 4 กุมภาพันธ์ 2565 6 ครั้ง
ขนาด 128 KB
ประกาศที่ 745/2564 ประกวดราคาซื้อ Cloud Storage และอุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบภายนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 582 KB
- 21 ธันวาคม 2564 60 ครั้ง
ขนาด 582 KB
ประกาศที่ 713/2564 ประกวดราคาซื้อ License แอปพลิเคชันสำหรับการประชุมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 446 KB
- 26 พฤศจิกายน 2564 51 ครั้ง
ขนาด 446 KB
ประกาศที่ 404/2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 422 KB
- - 266 ครั้ง
ขนาด 422 KB
ประกาศที่ 254/2563 ยกเลิกงานจ้างเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 52 KB
- - 359 ครั้ง
ขนาด 52 KB
ประกาศที่ 248/2563 ยกเลิกการจัดจ้างการจัดทำชุดข้อสอบวัดความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 23 กันยายน 2563 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 53 KB
- - 358 ครั้ง
ขนาด 53 KB
ประกาศที่ 245/2563 ยกเลิกการจัดจ้างจัดทำคู่มือการตรวจคุณภาพรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกในรูปแบบ E-book
วันที่ 14 กันยายน 2563 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 52 KB
- - 286 ครั้ง
ขนาด 52 KB
ประกาศที่ 212/2563 ยกเลิกการจัดจ้างโครงการพัฒนาระบนวัตกรรมการคประเมินรูปแบบดิจิทัล
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 50 KB
- - 277 ครั้ง
ขนาด 50 KB
ประกาศที่ 259/2562 ยกเลิกงานจ้างโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 51 KB
- - 402 ครั้ง
ขนาด 51 KB
1/2562 เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ : การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 3 เครื่อง
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 966 KB
- 15 ตุลาคม 2562 462 ครั้ง
ขนาด 966 KB
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 3
  • 1
  • 2
  • 3
ไปที่หน้า :
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์