Loading...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เมนูย่อย
เลขที่ เรื่อง กำหนดการให้/
ขายเอกสารสอบราคา
วันที่ยื่นซอง ดาวน์โหลด
ประกาศที่ 254/2563 ยกเลิกงานจ้างเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 52 KB
- - 106 ครั้ง
ขนาด 52 KB
ประกาศที่ 248/2563 ยกเลิกการจัดจ้างการจัดทำชุดข้อสอบวัดความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 23 กันยายน 2563 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 53 KB
- - 123 ครั้ง
ขนาด 53 KB
ประกาศที่ 245/2563 ยกเลิกการจัดจ้างจัดทำคู่มือการตรวจคุณภาพรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกในรูปแบบ E-book
วันที่ 14 กันยายน 2563 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 52 KB
- - 131 ครั้ง
ขนาด 52 KB
ประกาศที่ 212/2563 ยกเลิกการจัดจ้างโครงการพัฒนาระบนวัตกรรมการคประเมินรูปแบบดิจิทัล
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 50 KB
- - 133 ครั้ง
ขนาด 50 KB
ประกาศที่ 259/2562 ยกเลิกงานจ้างโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 51 KB
- - 275 ครั้ง
ขนาด 51 KB
1/2562 เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ : การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 3 เครื่อง
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 966 KB
- 15 ตุลาคม 2562 335 ครั้ง
ขนาด 966 KB
ประกาศที่ 170/2562 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 18 กันยายน 2562 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 1 MB
20 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2562 7 ตุลาคม 2562 303 ครั้ง
ขนาด 1 MB
117/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 977 KB
- - 396 ครั้ง
ขนาด 977 KB
105/2561 ประกวดราคาซื้อระบบฮาร์ดแวร์สำหรับระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 1 MB
- - 420 ครั้ง
ขนาด 1 MB
87/2561 ประกาศยกเลิกการซื้อจ้างโปรแกรมบูรณาการข้อมูลและโปรแกรมแสดงผลในรูปแบบ Visualization
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
ขนาด 40 KB
- - 371 ครั้ง
ขนาด 40 KB
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 2
  • 1
  • 2
ไปที่หน้า :
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์