ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

หมวดหมู่
เรื่อง ขนาด
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง : การจัดจ้างทนายความดำเนินคดีให้กับสำนักงาน 2 คดี
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
6 ครั้ง
ขนาด 65 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย : จัดซื้อซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ สปายแวร์ และแอดแวร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ สมศ.
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
9 ครั้ง
ขนาด 220 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย : โครงการปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม สมศ.
วันที่ 27 มิถุนายน 2560
9 ครั้ง
ขนาด 142 KB
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง : การจัดทำชุดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 27 มิถุนายน 2560
9 ครั้ง
ขนาด 35 KB
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง : ร่างรายงานการประเมินตนเอง ของ สมศ.
วันที่ 27 มิถุนายน 2560
7 ครั้ง
ขนาด 173 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย : โครงการจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 คน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
12 ครั้ง
ขนาด 61 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย : จัดจ้างผลิตวีดิทัศน์ เรื่อง ฝ่าวิกฤติในโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยศาสตร์พระราชา
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
12 ครั้ง
ขนาด 205 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย : โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วันที่ 26 เมษายน 2560
17 ครั้ง
ขนาด 59 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย : การจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารแบบเลเซอร์
วันที่ 24 เมษายน 2560
12 ครั้ง
ขนาด 197 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย : โครงการติดตามการนำผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของสถานศึกษาไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วันที่ 24 เมษายน 2560
9 ครั้ง
ขนาด 178 KB
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
ไปที่หน้า :
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์