Loading...

ราคากลาง

เมนูย่อย
เรื่อง ขนาด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : โครงการติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการประชุมของสำนักงาน
วันที่ 7 มกราคม 2563 | แจ้งไฟล์เสีย
651 ครั้ง
ขนาด 75 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : จัดจ้างผลิตปฏิทินและไดอารี่ พ.ศ.2563
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 | แจ้งไฟล์เสีย
619 ครั้ง
ขนาด 34 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : การจัดทำจุลสาร สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 | แจ้งไฟล์เสีย
604 ครั้ง
ขนาด 22 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : จัดจ้างประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานผ่านสื่อ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 | แจ้งไฟล์เสีย
329 ครั้ง
ขนาด 167 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : การบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่าย ระบบสำรองข้อมูลภายในห้องศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 | แจ้งไฟล์เสีย
348 ครั้ง
ขนาด 195 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : การบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 15 ตุลาคม 2562 | แจ้งไฟล์เสีย
316 ครั้ง
ขนาด 82 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : งานจ้างบริการพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 | แจ้งไฟล์เสีย
299 ครั้ง
ขนาด 20 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : งานจ้างเช่าบริการพื้นที่จัดเก็บเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 | แจ้งไฟล์เสีย
294 ครั้ง
ขนาด 18 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : งานจ้างเช่าบริการคลังสินค้าจัดเก็บเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 | แจ้งไฟล์เสีย
339 ครั้ง
ขนาด 21 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : งานจ้างพิมพ์สมุดบันทึกและปฏิทิน สมศ. พ.ศ.2562
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
508 ครั้ง
ขนาด 148 KB
ข้อมูลทั้งหมด 89 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 9
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
ไปที่หน้า :
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์