Loading...

ราคากลาง

เมนูย่อย
เรื่อง ขนาด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : การบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่าย ระบบสำรองข้อมูลภายในห้องศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
15 ครั้ง
ขนาด 19 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง :งานจ้างเช่าบริการคลังสินค้าจัดเก็บเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
23 ครั้ง
ขนาด 25 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง :การเช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
22 ครั้ง
ขนาด 20 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : การเช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
29 ครั้ง
ขนาด 20 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง :งานจ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
22 ครั้ง
ขนาด 27 KB
ราคากลาง: การผลิตแผ่นพับเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 13 กันยายน 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
44 ครั้ง
ขนาด 37 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : โครงการสร้างภาพลักษณ์ สมศ.ยุคใหม่ (Genius ONESQA)
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
41 ครั้ง
ขนาด 26 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : การจัดซื้อแท็บเล็ตพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 18 ชุด
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
33 ครั้ง
ขนาด 20 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ของ สมศ.
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
47 ครั้ง
ขนาด 200 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : การบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall)
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
33 ครั้ง
ขนาด 17 KB
ข้อมูลทั้งหมด 77 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 8
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
ไปที่หน้า :
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์