ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

หมวดหมู่
เรื่อง ขนาด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ของ สมศ.
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
6 ครั้ง
ขนาด 200 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : การบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall)
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
0 ครั้ง
ขนาด 17 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : เพื่อจัดหาชุดแต่งกาย สมศ.
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
4 ครั้ง
ขนาด 215 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : การจ้างเหมาบริการรับ-ส่งสัญญาณภาพและเสียงการประชุมทางไกล (Video Conference)
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
1 ครั้ง
ขนาด 25 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : การบำรุงรักษาด้านฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 4 เครื่อง
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
4 ครั้ง
ขนาด 14 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : การบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สายและระบบบริหารจัดการ
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
3 ครั้ง
ขนาด 14 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : การจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2560 จำนวน 200 เล่ม
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
1 ครั้ง
ขนาด 189 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : เพื่อจัดหาชุดสูทส สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 38 ชุด
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
1 ครั้ง
ขนาด 70 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 8 ธันวาคม 2560
54 ครั้ง
ขนาด 429 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : โครงการงานจ้างพิมพ์สมุดบันทึกและปฏิทิน สมศ. พ.ศ.2561
วันที่ 8 ธันวาคม 2560
46 ครั้ง
ขนาด 67 KB
ข้อมูลทั้งหมด 67 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 7
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ไปที่หน้า :
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์