Loading...

ราคากลาง

เมนูย่อย
เรื่อง ขนาด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : งานจ้างพิมพ์สมุดบันทึกและปฏิทิน สมศ. พ.ศ.2562
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
174 ครั้ง
ขนาด 148 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ : การบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless)
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
138 ครั้ง
ขนาด 19 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ : การจัดซื้อระบบฮาร์ดแวร์สำหรับระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
130 ครั้ง
ขนาด 24 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : การบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่าย ระบบสำรองข้อมูลภายในห้องศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
114 ครั้ง
ขนาด 19 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง :งานจ้างเช่าบริการคลังสินค้าจัดเก็บเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
90 ครั้ง
ขนาด 25 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง :การเช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
88 ครั้ง
ขนาด 20 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : การเช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
101 ครั้ง
ขนาด 20 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง :งานจ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
87 ครั้ง
ขนาด 27 KB
ราคากลาง: การผลิตแผ่นพับเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 13 กันยายน 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
105 ครั้ง
ขนาด 37 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : โครงการสร้างภาพลักษณ์ สมศ.ยุคใหม่ (Genius ONESQA)
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 | แจ้งไฟล์เสีย
116 ครั้ง
ขนาด 26 KB
ข้อมูลทั้งหมด 80 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 8
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
ไปที่หน้า :
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์