ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

หมวดหมู่
เรื่อง ขนาด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย : โครงการจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 คน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
10 ครั้ง
ขนาด 61 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย : จัดจ้างผลิตวีดิทัศน์ เรื่อง ฝ่าวิกฤติในโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยศาสตร์พระราชา
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
6 ครั้ง
ขนาด 205 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย : โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วันที่ 26 เมษายน 2560
13 ครั้ง
ขนาด 59 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย : การจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารแบบเลเซอร์
วันที่ 24 เมษายน 2560
10 ครั้ง
ขนาด 197 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย : โครงการติดตามการนำผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของสถานศึกษาไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วันที่ 24 เมษายน 2560
5 ครั้ง
ขนาด 178 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย : โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 24 เมษายน 2560
11 ครั้ง
ขนาด 152 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย : การบำรุงรักษาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 7 เมษายน 2560
12 ครั้ง
ขนาด 152 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย : จัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์
วันที่ 7 เมษายน 2560
14 ครั้ง
ขนาด 74 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาของ สมศ. ระยะที่ 2
วันที่ 20 มีนาคม 2560
33 ครั้ง
ขนาด 93 KB
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อพื้นที่สื่อหนังสือพิมพ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
22 ครั้ง
ขนาด 146 KB
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
ไปที่หน้า :
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์