ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

หมวดหมู่
เรื่อง ขนาด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาของ สมศ. ระยะที่ 2
วันที่ 20 มีนาคม 2560
18 ครั้ง
ขนาด 93 KB
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อพื้นที่สื่อหนังสือพิมพ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
14 ครั้ง
ขนาด 146 KB
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์(ประกาศรับสมัครบุคลากร) ประจำปี พ.ศ.2560
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
8 ครั้ง
ขนาด 76 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางด้านคอมพิวเตอร์ (เครื่องสแกนเนอร์)
วันที่ 24 มกราคม 2560
13 ครั้ง
ขนาด 186 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย : การบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบเครือข่ายและระบบสำรองข้อมูลภายในห้องศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์
วันที่ 26 ตุลาคม 2559
28 ครั้ง
ขนาด 72 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย : การปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบบัญชีการเงินและควบคุมงบประมาณ (ECON)
วันที่ 26 ตุลาคม 2559
25 ครั้ง
ขนาด 70 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย : การเช่าสัญญาณใช้บริการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
วันที่ 26 ตุลาคม 2559
20 ครั้ง
ขนาด 71 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย : การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA)
วันที่ 26 ตุลาคม 2559
23 ครั้ง
ขนาด 159 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย : การพัฒนาและปรับปรุงระบบแอพพลิเคชั่น Automated QA
วันที่ 26 ตุลาคม 2559
25 ครั้ง
ขนาด 82 KB
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์
วันที่ 19 ตุลาคม 2559
38 ครั้ง
ขนาด 71 KB
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 3
  • 1
  • 2
  • 3
ไปที่หน้า :
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์