ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

หมวดหมู่
เรื่อง ขนาด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : จัดจ้างเหมาบริการระบบกฤตภาคข่าวออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
1 ครั้ง
ขนาด 163 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : จัดจ้างทำเงินเดือนเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
1 ครั้ง
ขนาด 66 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : จัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
1 ครั้ง
ขนาด 62 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : จัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
1 ครั้ง
ขนาด 62 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : จัดจ้างเหมาบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสาร จำนวน 1 คน
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
1 ครั้ง
ขนาด 61 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : เหมาบริการพนักงานทำความสะอาดจำนวน 1 คน
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
1 ครั้ง
ขนาด 62 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : จัดจ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่เก็บเอกสารชั้น 3 อาคารพญาไทพลาซ่า
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
1 ครั้ง
ขนาด 66 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : จัดจ้างเหมาบริการเช่าคลังสินค้าจัดเก็บเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
1 ครั้ง
ขนาด 66 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : การเช่าสัญญาณใช้บริการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
1 ครั้ง
ขนาด 218 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : การบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ตู้สาขาอัตโนมัติ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
1 ครั้ง
ขนาด 210 KB
ข้อมูลทั้งหมด 59 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
ไปที่หน้า :
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์