Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ภาพกิจกรรม

สมศ. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

29 ธันวาคม 2565 | อ่าน 221 ครั้ง

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดย ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สมศ. เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ อาคารหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี พร้อมทั้งเป็นการถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ทั้งนี้ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 29 ธันวาคม 2565 โดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับชมรมพุทธศาสน์วังจันทรเกษม ซึ่งในครั้งนี้ มีหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

รูปภาพประกอบ