Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ภาพกิจกรรม

สมศ. ลงพื้นที่ติดตามโครงการทดลองประเมินคุณภาพภายนอก (นำร่อง) ณ โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

7 กรกฎาคม 2566 | อ่าน 114 ครั้ง

           วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. นำโดย ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศรองผู้อำนวยการ ดร.มณีรัตน์ จันทนา หัวหน้าภารกิจพัฒนาระบบประเมินลงพื้นที่เพื่อติดตามการทดลองประเมินนำร่อง ณ โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานศึกษาจำนวน 42 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการทดลองประเมินนำร่องตามกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาโดยมี นายวาทกานต์ รอบคอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ ให้การต้อนรับ

รูปภาพประกอบ