Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ภาพกิจกรรม

สมศ. ลงพื้นที่ติดตามโครงการทดลองประเมินคุณภาพภายนอก (นำร่อง) ณ โรงเรียนมารีรัก พังงา

7 กรกฎาคม 2566 | อ่าน 141 ครั้ง

           วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. นำโดย ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศรองผู้อำนวยการ ดร.มณีรัตน์ จันทนา หัวหน้าภารกิจพัฒนาระบบประเมินลงพื้นที่เพื่อติดตามการทดลองประเมินนำร่อง ณ โรงเรียนมารีรัก พังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานศึกษาจำนวน 42 แห่งที่เข้าร่วมโครงการทดลองประเมินนำร่องตามกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาโดยมี บาทหลวงจีระศักดิ์ ยงบรรทม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการโรงเรียนมารีรัก พังงา ให้การต้อนรับ

รูปภาพประกอบ