Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด “เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ

13 ธันวาคม 2566 | อ่าน 792 ครั้ง

:: เกณฑ์ใหม่ ตัวชี้วัดใหม่ ต้องเตรียมตัวอย่างไร? ::

ครั้งแรกของการจัดโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด “เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ” เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

✅ การศึกษาปฐมวัย

✅ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมศ. ขอเชิญชวนสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด ผู้ประเมินภายนอก พร้อมทั้งผู้ที่มีความสนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายผ่าน Facebook Live ที่จะมาให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเกณฑ์ใหม่ของ สมศ.

#ในหัวข้อ

● กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา • การศึกษาปฐมวัย

(ศูนย์พัฒนาเด็กและชั้นอนุบาล)

● โดย ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.

วันที่ 20ธันวาคม 2566 • เวลา 13.30 – 16.30น.

ลงทะเบียน >>> https://shorturl.at/qsIS7

===============

● กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา • ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

● โดย ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.

วันที่ 21ธันวาคม 2566 • เวลา 13.30 – 16.30น.

ลงทะเบียน >>> https://shorturl.at/vBSU7

===============

✅ การอาชีวศึกษา

#ในหัวข้อ

●หลักการ แนวคิด การประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2567 – 2571)

●โดย ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.

===============

● กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา • การอาชีวศึกษา

● โดย ดร.ชมพูนุช บัวบังศร กรรมการพัฒนาระบบฯ ด้านการอาชีวศึกษา

===============

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 • เวลา 13.30 – 16.30น.

ลงทะเบียน >>> https://shorturl.asia/ykjRU

===============

📌 รับชมออนไลน์ผ่านทาง Facebook Live

เพจ สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)

www.facebook.com/onesqa

 

📌 พิเศษ พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์จากการเข้าร่วมโครงการและตอบแบบประเมินความพึงพอใจ

คำสำคัญ : #ประเมิน #สมศ.

รูปภาพประกอบ