Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ภาพกิจกรรม

การส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

22 มีนาคม 2567 | อ่าน 65 ครั้ง

สมศ. จัดโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 #การศึกษาปฐมวัย #ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบออนไซต์ และ Facebook Live ผ่านเพจ สมศ.
✅ 14 มีนาคม 2567 #การศึกษาปฐมวัย ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่
✅ 18 มีนาคม 2567 #การศึกษาปฐมวัย ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
✅ 19 มีนาคม 2567 #ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
◾️ โดยมีการบรรยาย หัวข้อ “กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (พ.ศ. 2567 – 2571)” โดย ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.
◾️ พร้อมการเสวนา “แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา” โดย ผู้แทนจากสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด (สพฐ. / อปท. / สช.)