Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ภาพกิจกรรม

สมศ. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

15 พฤษภาคม 2567 | อ่าน 61 ครั้ง

             วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. โดย ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 3 มิถุนายน 2567 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

รูปภาพประกอบ